ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้ารับการประเมินระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


incubator

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ