โครงการอบรม​เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการฝึกอบรม​ (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา​ 2566 ให้กับนักเรียน​ นักศึกษาที่กำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือกำลังที่จะหาแนวทางในการประกอบอาชีพ วันที่ 3​ สิงหาคม​ 2566 ณ ห้องประชุมพนัสบดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


incubator

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ