ธุรกิจอะไรในตอง เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ณ ร้านเเม่นิด หนองมน จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


incubator

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ