วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค กลุ่ม 5 จังหวัด ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องชลบุรีวิทยา อาคารชิตยอาคาร

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


qa712

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ