'โครงการดีๆ กับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่'🥰 โครงการอบรม​เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ​ (การเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ให้กับนักเรียน​ นักศึกษาที่กำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือกำลังที่จะหาแนวทางในการประกอบอาชีพ วันที่ 10​ สิงหาคม​ 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


incubator

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ