พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ #สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี