สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์' ประธานพิธีเปิดโดยท่านผู้อำนวย การอนุศิษฐ์ คณะธรรม และคณะผู้บริหาร วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพนัสบดี และห้องปฏิบัติการคอมฯ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคาร ๖ ผู้เข้ารับการอบรมนักศึกษาระดับ ปวส.๑ และปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม PEAK รูปแบบการทำบัญชีธุรกิจยุคดิจิทัล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี