ครูสาขาวิชาการบัญชี เข้าอบรมเรื่อง 'สรุปการปรับปรุงที่สำคัญของมาตรฐาน NPAEs ที่มีผลบังคับใช้ปี 2566 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี #มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดใหญ่) #การนำเสนองบการเงิน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี