ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

  • หมายเลขโทรศัพท์ : 02-023-9905

  • หมายเลขโทรสาร : 03-828-6110 

  • E-Mail : Chonburi03@vec.mail.go.th

  • Website : www.chonvc.ac.th

  • งานสารบรรณ : 02-023-9905 ต่อ 2001

  • ที่ตั้ง : 388 หมู่ 5 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

  • แผนที่ตั้ง : คลิกที่นี่