กิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการ ประจำสำนักงานปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศรับสมัครนักวิชาการ ประจำสำนักงานปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
 Chonburi Vocational College Annoucement The Annoucement of the selection results of Candidates of a temporary foreign 

รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 

รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลและประเมินร้านค้าจำหน่ายอาหารเพื่อเข้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม