ข้อมูลพื้นฐาน

 ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

คลิกที่นี่

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

คลิกที่นี่

O3 อำนาจหน้าที่

คลิกที่นี่

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คลิกที่นี่

O5 ข้อมูลการติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 033-004458
  • หมายเลขโทรสาร : 038-286110 
  • E-Mail : Chonburi03@vec.mail.go.th
  • ที่ตั้ง : 388 หมู่ 5 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  • แผนที่ตั้ง : คลิกที่นี่

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่

O8 Q&A

คลิกที่นี่

O9 Social Network