ประชาสัมพันธ์การใช้ธุรกิจเป็นเเหล่งเรียนรู้ 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกเเผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 

ประชาสัมพันธ์  โครงการอบรม​เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ​

(การเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา​ 2565