ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ หลายอัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ-ภารโรง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการ-ภารโรง)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครครูจ้างสอน (งานโสตทัศนูปกรณ์)
ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว นักการ-ภารโรง

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนฯ ชุดปฏิบัติการ Excellent
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ชุดปฏิบัติการธุรกิจการ
การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี 2565 ลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศยกเลิกประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีการขยายทอดตลาด ลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปี 2565 ลงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  

แผนกวิชาสาขาทวิภาคี

ประมวลภาพภิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

2123