กิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการ-ภารโรง) 
ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบปกติ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบปกติ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักการ-ภารโรง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูจ้างสอน แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ หลายอัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ-ภารโรง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการ-ภารโรง)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครครูจ้างสอน (งานโสตทัศนูปกรณ์)
ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว นักการ-ภารโรง
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 

 

สถิติเยี่ยมชม

1128