กิจกรรม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สําหรับ การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ชุดปฏิบัติการ Excellent
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ชุดปฏิบัติการธุรกิจการ
การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี 2565 ลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศยกเลิกประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีการขยายทอดตลาด ลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปี 2565 ลงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  
 

สถิติเยี่ยมชม

264806