กิจกรรม

รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 

รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลและประเมินร้านค้าจำหน่ายอาหารเพื่อเข้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม 

การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการ-ภารโรง) 
ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบปกติ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบปกติ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักการ-ภารโรง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูจ้างสอน แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ หลายอัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ-ภารโรง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการ-ภารโรง)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครครูจ้างสอน (งานโสตทัศนูปกรณ์)
ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว นักการ-ภารโรง
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สําหรับ การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ชุดปฏิบัติการ Excellent
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ชุดปฏิบัติการธุรกิจการ
การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี 2565 ลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศยกเลิกประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีการขยายทอดตลาด ลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปี 2565 ลงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  
 

 

สถิติเยี่ยมชม

110168